Healing & Zuivering

Get Adobe Flash player

 

Reiki valkuilen

 

 

Dit onderwerp slaat niet alleen op Reiki maar ook op andere healingvormen. Ik wilde hierbij mensen bewust maken waarvoor zij kiezen om een healing workshop te volgen. In principe is het altijd positief om bezig te gaan met energie en jezelf te vormen. Van de velen die zich in laten wijden in Reiki en daarna nog de 2e graad oppikken, laten al veel de meestergraad achterwege en op een bepaald moment worden de leerbeginselen en de tijd om te healen alweer verleden tijd. Slechts een klein deel gaat door en volgt andere workshops en werken eventueel vanuit een eigen praktijk.

Waarom wil je met healingsenergie werken ? Een deel vindt het interessant, de ander zoekt de spirituele ontwikkeling die ze willen doormaken, anderen dromen van een praktijk als healer, etc.
Als je met een healingsenergie begint, dan is de degene die je vooral moet behandelen : jezelf. Veel mensen vergeten hunzelf en zoeken andere mensen om te healen. Na je inwijding zullen er energetische processen plaatsvinden waardoor er een zuivering plaatsvind waardoor je eigen energietrilling langzaam maar zeker steeds hoger wordt.
Dit gaat niet altijd zonder problemen en de ene heeft er meer last van dan de ander. Het kost tijd dus ook geduld is een schone zaak. Dit kan je niet altijd versnellen want iedereen moet het proces doorgaan.Tijdgebrek is ook vaak een voorkomende reden dat men het healen al snel in de hoek gooit en vergeet. In ieder geval heb je al de nodige positieve veranderingen ondergaan.

Inwijdingen in een healingsysteem vraagt tijd om deze nieuwe energiebinding te verwerken. Het is niet verstandig om meerdere inwijdingen achter elkaar te ontvangen dan voorgeschreven staat en heb je zelfs geen enkele ervaring met energie werken dan is het zelfs onverantwoordelijk om dit te doen. Er zijn Reiki-masters die het aandurven om meerdere graden in een weekend door te geven maar er niet bij (willen) stilstaan dat dit serieuze problemen kan veroorzaken bij degenen die het mogen ontvangen. Dit in tegenstelling tot hun verantwoordelijkheid als Reiki-master dat ze de energie op dezelfde wijze door zouden geven zoals ze zelf hebben mogen ontvangen. De reden dat dit men doet is vaak om mensen naar zich toe trekken om geld te verdienen. Het lijkt goedkoper om alles in een weekend te doen, het scheelt tijd en geld. Maar of het verstandig is ? Een inwijding is een energetische binding die je aangaat en dit moet opgenomen worden in je eigen energiesysteem. Dit gebeurt in het tempo die jij kan aanvaarden en ga je teveel tegelijk doen dan kan je energiesysteem uit balans raken waardoor je lichamelijke en emotionele klachten kan krijgen en zweverig wordt. Tussen elke inwijding dient de voorgeschreven periode te zitten om aan de energie te wennen en de zuiveringsperiode te ondergaan. Degenen die al langer met energie werken kunnen meestal een kortere periode hanteren tussen de inwijdingen maar het blijft altijd goed opletten dat je in balans blijft. De eerste graad is vooral gebaseerd op lichamelijke blokkades en de tweede graad op onze emotionele ontwikkeling. Omdat geen mens hetzelfde is moet je altijd de tijd in acht nemen tussen de inwijdingen die zijn voorgeschreven. Deze voorschriften zijn er niet voor niets. In de praktijk heb ik genoeg mensen moeten helpen omdat ze emotioneel uit balans zijn geraakt door ongewenste bijwerkingen van te vlug willen zijn terwijl ze het niet aan konden. Dan pas merken mensen dat het niet goed was en moeten ze nog een tijd aan hun zelf werken voordat ze weer in balans zijn. Ook vanuit spiritueel oogpunt zit er een les in dat het werken met energie altijd verantwoordelijk werk is. Je werkt met de energie die de kosmos ons aanreikt en deze vraagt ons dat we hier met respect en verantwoording mee omgaan. Als je dit doet, dan zal je ook de positieve kanten hiervan mogen ervaren. Degenen die in eigen belang denken merken algauw dat het niet de juiste weg is en zullen vaak weinig tot geen succes hebben. Het werken met energie kan dan ook tegen je werken en vormt het meer een last dan dat je groeit.

Degenen die healer willen worden moeten beseffen dat het niet makkelijk is om een goedlopende praktijk te runnen. Healen is een vorm van behandelen waarvoor lang niet iedereen voor open staat. Vaak healen mensen vaak degenen die in hun relatiesfeer bekend zijn zoals familie en vrienden. Om een praktijk draaiende te houden ben je toch verplicht om geld te vragen voor de behandelingen en rekening houdende met je eigen kosten kan het toch aardig duur zijn. Dit is voor veel mensen een drempel en ook omdat men niet altijd ziet of ervaart wat men ervoor terug krijgt. In principe moet je ervan uit gaan dat mensen je betalen voor de tijd en niet voor het resultaat. Ook wij als healer moeten beseffen dat healen een proces is wat vanuit twee kanten werkt. Als je patient nog niet open staat voor de oorzaken van zijn klachten, dan kan het lang duren voordat de klachten verholpen zijn. Besef wel dat je behandeling altijd werkzaam, ook op laag niveau. Resultaten kunnen altijd later pas optreden. Deze "onzichtbaarheid" maakt het voor patienten moeilijk om te kiezen voor een healing. Als je voor de beroep van healer kiest kan het financieel belang om geld te verdienen een stress factor zijn om te willen presteren. De maatschappelijke gewoonte dat alles waar je voor inzet en moeite voor moet doen in geld omgezet dient te worden is ook bij veel healing masters aanwezig. Geld is vaak een drijfveer om workshops te geven, om healingen te geven. Het is dan af te vragen wat nu belangrijk is : geld of spiritueel ontwikkeling promoten. Betaal dus nooit teveel. Ook aanbiedingen zoals meerdere graden in een weekend of voor één prijs alles tegelijk, is niet echt overtuigend en komt toch over alszijnde dat het geld belangrijker is dan het welzijn van de cursisten.

Omgaan met mensen vraagt sociale ervaring. Je leert altijd van het behandelen en het ontvangen van mensen. Sta daar open voor en wees bewust dat je altijd leert van datgene wat je mag ervaren. Je zult die mensen tegenkomen die voor je bedoeld zijn. Ontmoetingen hebben vaak een diepere betekenis. Probeer daar eens uit te komen.  Een groep mensen die je tegen kan komen zijn mensen die in de reguliere geneeskunde geen resultaten hebben behaald n staan of open voor je hulp of juist niet omdat men de moed heeft laten zakken. Hier moet je goed mee leren kunnen omgaan. Beloof geen gouden bergen.

Soms lees je daarover bij Reiki inwijdingen, maar niet vaak en het is een lastige zaak als je als Reiki meester daarmee te maken krijgt. Personen die een verbondenheid hebben met andere entiteiten in hun aura en een Reiki cursus willen volgen, kunnen een probleem zijn. Entiteiten zijn vaak overleden mensen die niet bewust zijn van hun overlijden of niet willen overgaan. Ze blijven in het aardse astrale wereld hangen en klampen vast aan mensen die dit toelaten in hun aura. Dit gebeurt vaak met glaasje draaien of andere spiritisme zaken waarbij geesten opgeroepen worden. Deze mensen krijgen er last van dat een andere entiteit in hun aura blijft plakken wat in veel gevallen kan leiden tot bezetenheid/obsessie. In lichtere gevallen leidt het tot lichamelijke en geestelijke klachten.

Zulke personen kunnen als ze willen ook een Reiki cursus volgen. Vaak herkennen Reiki meesters zulke personen. Dit voelen ze aan en vaak hebben deze personen een bepaalde negatieve sfeer om hun heen. Het inwijden van zulke personen lukt niet of geeft zelfs problemen. Als je iemand inwijdt dan wordt hij of zij verbonden met het zuivere levensenergie uit de kosmos. Bij aanwezigheid van entiteiten zal dit proces niet mogelijk zijn en vaak merken meesters al dat er een soort tegenwerking aanwezig is. De betreffende leerling kan zich zelfs tegen de inwijdingen gaan verzetten. Sommige Reiki meesters hebben meer paranormale gaven om dit waar te nemen. Bezetenheid of obsessie betekent vaak dat er een negatieve of tegen/energie aanwezig is en dat staat lijnrecht tegenover de zuivere witte energie van Reiki.

In zulke gevallen zullen die personen eerst van hun bezetenheid afgeholpen moeten worden voordat ze verder kunnen groeien.

In het boek van "Doris Sommer - Reiki, de derde graad" verteld ze over een aantal gevallen bij inwijdingen waarbij sprake is van bezetenheid.

Een ander verhaal die ik heb gelezen betrof een Reiki meester die een onaangenaam gevoel kreeg bij iemand die zich aanmeldde voor de cursus. Op een ander manier kon hij zich niet los maken van dit gevoel en naar mate de cursusdatum naderde, hoe meer tegenzin hij voelde. Uiteindelijk verscheen degene niet op de cursus. Hij voelde een gevoel op opluchting. Later kreeg hij van anderen te horen dat die persoon zich bezig hield met zwarte magie. Hij kwam niet opdagen omdat de duistere zijde ook al voelde dat het niet kon en de Reiki meester had ook al aangevoeld dat het niet goed zat.

Het is niet alleen bij inwijdingen maar ook Reiki behandelaars komen ze tegen bij mensen die ze willen behandelen. Er geldt een regel bij behandelen. Het is altijd belangrijk om te luisteren naar je gevoel. Voel het niet goed en heb je ook het gevoel dat je op een of ander manier tegengehouden wordt om Reiki te geven, wees daarbij verstandig om geen behandeling te geven.
Ga je Reiki geven met tegenzin dan zal je merken dat de energie niet zo makkelijk stroomt en bij mensen met entiteiten in hun aura kan het zelfs tot heftige gebeurtenissen leiden. Een Reiki meester vertelde dat hij iemand ging behandelen, met lichte tegenzin, maar hij zette toch door. Hij kreeg het afschuwelijke gevoel alsof hij handen zwart werden en hij voelde een kille kou om zijn handen. Hij verbrak van schrik de behandeling en pas na dagen later kwam het Reiki gevoel weer terug in zijn handen. Als hij had geluisterd naar zijn gevoel dan was dit niet gebeurd.

Reiki is natuurlijk een prachtige zuivere energie, maar het beschermt je niet tegen de duistere krachten. Zolang je zelf zuiver met de energie omgaat en verantwoordelijk de hogere symbolen en krachten gebruikt is het goed. Beoefenaars die denken dat ze onkwetsbaar zijn door de energie en zelfs denken dat ze daarmee entiteiten kunnen bestrijden moeten zeker oppassen. Voor zulke zaken zijn toch andere krachten nodig. Bij elke Reiki handeling moet je vanuit je zuivere weten en gevoel handelen. Mocht het niet goed aanvoelen, ga dan niet verder. Dit geldt ook voor de hogere Reiki meesters en daarbij komt het ook voor dat ze iets voelen wat niet goed is. Zuiverheid gaat samen met duisterheid, het is een dualiteit en wij als Reiki beoefenaars hebben de taak om daarboven uit te groeien. Dat moet gebeuren met bewust gevoel, als je het kan beheersen dan sta je als Reiki beoefenaar sterk. Controleer dus altijd je gevoel. De duistere zijde probeert vaak een toegang te vinden tot de mens.
Niet voor niets zijn er mediums die waarschuwen tegen Reiki, gewoon om het feit dat veel mensen niet weten waar ze mee bezig zijn. Daarnaast zijn er veel Reiki stromingen bekend en wordt er afstandsinwijdingen gegeven. Pas hierbij op, ook hier kan de duistere zijde vertegenwoordigd zijn.

Een ander gevaar wat mensen maken is het teveel willen of te vlug Reiki master willen zijn. En daarnaast ook te snel in andere Reiki stromingen meelopen. Er zijn al veel stromingen bekend die zo hun eigen symbolen en energie stralen kennen. Deze zijn vaak doorgegeven door lichtmeesters of gidsen. Helaas treffen we in de praktijk gevallen aan van mensen die deze symbolen en hun krachten niet kunnen bevatten of aan kunnen en hierdoor veel psychische klachten hebben gekregen. Dat zou kunnen zijn dat men de krachten die achter de symbolen niet goed kent of zelfs te gevaarlijk of niet zuiver genoeg zijn om gebruikt te mogen worden.
Kijk dus uit voor de minder bekende reiki-stromingen. Laat je goed voorlichten over de symbolen en energieen ook al wil een Reiki master dit geheim houden, je moet wel weten waarmee je te maken krijgt. Het is niet uitgesloten dat er ook Reiki vormen bestaan die niet goed deugen of dat een Reiki master geen zuivere bedoelingen heeft waardoor je als cursist er last van krijgt. Laat je dus goed informeren zodat je weet waarmee je te maken krijgt. Veel varianten zijn gebaseerd op Usui reiki of zijn aanvullingen daarop. Het zijn andere aspecten van de Reiki energie en kunnen zeker waardevol zijn. Andere varianten zijn gebaseerd alszijnde de echte originele Reiki vorm, maar dit is iets wat we niet echt kunnen bewijzen. Het gaat om je intentie wat je met de energie doet.

Bij mijn hoofdstuk Reiki les volgen heb ik gewaarschuwd voor de gevolgen bij de eerste inwijdingen. De nasleep van de inwijding is het zuiveren van je lichaam en geest voordat je echt Reiki energie kan doorgeven. Als je als mens veel geestelijk leed achter de kiezen hebt gehad en deze nog steeds niet goed hebt verwerkt, moet bedacht zijn op het feit dat dit oud zeer weer naar boven kan komen en dit kan zich uiten in lichamelijke of geestelijke klachten. Dit kon zelfs heftig gepaard gaan met emoties. Sommige mensen zijn zelfs lang van slag voordat ze weer de oude zijn.
Een belangrijk aspect is ook het aarden. Het aarden betekent dat je goed contact hebt met de aarde, waardoor overtollig energie en negatieve ballast wordt afgevoerd via je voetchakra's de aarde in. Ben je slecht geaard dan bestaat het gevaar dat je gaat "zweven" en het contact met je lichaam slecht wordt. Dit kan diverse klachten geven. Het is belangrijk om altijd goed te aarden, door een goede meditatie voor de behandeling of door een goede visualisatie oefening. Hoe sterker de energie die je gebruikt hoe belangrijker het aarden wordt.
Na behandeling van iemand moet je handen goed wassen. Niet omdat ze vuil zijn, maar om de energie die je van de ander pakt af te spoelen. Water zuivert, doe je dat niet dan kan je last krijgen van iemands anders energie.
Het is ook belangrijk om zelf water te drinken, vooral na de inwijding is het belangrijk. Water zuivert ook van binnen en spoelt veel ballast inwendig weg. Lekker een douche nemen werkt aan de buitenkant. Douchen zuivert namelijk je aura.

Een ander bijkomstigheid van inwijdingen is het sterk toenemen van je gevoeligheid. In extreme gevallen kan het zelfs een probleem worden als je je daar niet voor kan afsluiten. Het kan zelfs leiden tot allerlei psychische klachten als men daar niet uitkomt. Stabiliteit en geen psychische problemen hebben voordat je aan Reiki begint is dus heel belangrijk.

Als Reiki master moet je ook bewust zijn van de gevaren van visualisaties. Bij inwijdingen worden vaak symbolen in de chakra's gevisualiseerd. Is de cursist geheel ontspannen en leeg dan bestaat de mogelijkheid dat hij in een hypnose of trance kan raken. Dit kan gevaarlijk zijn als je de cursist er niet zelf uitkomt of als je niet weet hoe je degene eruit haalt. In zulke fase is de cursist ook vatbaar voor allerlei invloeden. Sommige cursisten treden uit en kunnen niet meer zelf terug in hun lichaam treden. Heb je daar geen ervaring mee dan kan het heel angstig overkomen en lijkt het alsof je iemand niet meer wakker kan krijgen. De cursist kan dit ook ervaren als een hele angstige ervaring. Op den duur treedt men vanzelf wel weer terug maar zonder deskundige begeleiding kan het een traumatische ervaring zijn. Ook hier is het goed om goed te leren aarden.

Er zijn Reiki masters die de realiteit van het leven uit het oog verliezen en te enthousiast doorslaan. Ze beweren dat alles via Reiki te genezen is en willen iedereen met klachten behandelen. Een Reiki master is geen dokter of psychiater en moet dus oppassen dat hij niet te ver doorgaat op medisch terrein waar hij geen kaas van heeft gegeten. Hoewel veel Reiki masters ook andere cursussen volgen of onderricht hebben gehad kunnen ze niet altijd een goede diagnose stellen. Het is dus van belang om bij ziekte de huisarts te bezoeken. Reiki kan de behandeling ondersteunen.