Healing & Zuivering de spirituele blog van Alex Bruinsma

Straffen

08.25.2016 · Posted in Spiritueel

straf

We straffen anderen als iemand in de fout gaat of iets niet goed doet. Straffen krijgen we al sinds we kind zijn. Als we niet in de pas lopen of datgene doen wat niet goed is, dan staat er een straf op. Tenminste als anderen dat opvalt. Als klein kind wordt je gestraft als je datgene doet wat niet mag. Straffen kan op verscheidene manieren en het juist de kunst om duidelijk te maken wat wel en niet kan. Een straf moet je bewust maken en je de les leren zodat je het begrijpt. Daarom moet je weten hoe je moet straffen en duidelijk maken wat je wel wilt.
Dan pas heeft een straf nut. Helaas hebben veel straffen niet een duidelijke nut en ontbreekt daarbij de bewustwording en de duidelijke les die doorgegeven moet worden. Als men straf krijgt en niet begrijpt waarom of wat men fout doet, dan heeft straffen ook geen zin. Duidelijk uitleggen waarom je de straf krijgt is belangrijk en ook afstemmen of men het begrijpt. Iemand vermanend toe spreken of zelfs dreigen werkt juist averechts en creëert angst of juist tegenwerking.
Straffen bestaat uit diverse gradaties en is een tegenovergestelde van belonen. Hoewel je mindere beloning ook kan zien als een lichte straf. Op school krijg je cijfers voor je resultaten. Een 10 is een beloning. De cijfers 6, 7, 8 en 9 ook ?
En is een 1,2,3,4 of 5 een straf of een mindere beloning ?
Het is maar hoe je zelf er tegenaan kijkt. Als je het ziet als een straf dan kan je juist jezelf straffen. Niet iedereen pakt dit goed op. De ene persoon ziet het als een les en wordt gemotiveert om harder ervoor te werken terwijl de ander het juist niet meer ziet zitten en het niets meer uitmaakt. Als je iemand straft moet je dus ook heel goed er op letten wat de uitwerking is op de ander. Kijk maar eens op school hoe leraren soms gefrusteert raken dat bepaalde leerlingen geen hoge cijfers halen omdat ze niet bewust zijn wat de uitwerking is van lagere cijfers op deze leerlingen.
Naast straffen moet je mensen dus motiveren zodat ze goed begrijpen wat de straf inhoudt. Te vaak wordt straf gezien dat je fout bezig bent of niet goed bent. Het kan zelfs een vorm zijn dat je niet geaccepteerd wordt of niet gewaardeerd wordt. Dat kan nooit de bedoeling zijn om iemand te straffen. Dus ook goed uitleggen wat straf is en wat de bedoeling daarvan is, hoort bij je opvoeding.
In onze maatschappij wordt je eerder gestraft dan beloond. Als je aan de regels houd, volgens de normale gang van gewoontes en gebruiken leeft, dan hoor je er weinig van en heb je weinig last. Echter als je je niet aan de regels houd, of andere gewoontes en gebruiken hanteert, dan wordt je gezien als buitenbeentje of volgen er straf maatregelen.
Als je je aan de wet houd, dan volgen boetes, taakstraffen of zelfs gevangenisstraf. Ben je anders dan anderen, dan wordt je negatief aangekeken, gaan mensen over je roddelen en wordt je genegeerd of geïsoleerd. Dan straft de meerderheid omdat ze je niet accepteren. Hoe je niet aan regels, dan kan er overal straffen volgen. Op je werk, in je familie, vriendenkring, verenigingen, etc. Straffen zijn dus signalen vanuit andere mensen dat ze duidelijk willen maken dat je fout bezig bent. Maar niet alle straffen zijn terecht, omdat ze ook gebaseerd zijn op meningen, vooroordelen, beinvloeding, verkeerde interpretatie, onmacht en omdat men het niet begrijpt.
Zo kan je een ouder hebben die je mishandelt als kind omdat die ouder je niet begrijpt of niet weet hoe die zijn kind op de juiste manier moet straffen. Straffen moet je dus leren. Je kan niet iemand straffen als je niet geleerd hebt hoe je moet straffen. Straf is hoe je ook ziet een leerproces, een bewustwordingsproces die je met iemand wilt delen. En als je dat goed doet, is er niets mis mee met iemand te straffen.
Behalve dat wij straf krijgen vanuit anderen, straffen wij onszelf ook. Onbewust pakken wij ervaringen en fouten op en kunnen wij dit verkeerd interpreteren en onszelf straffen. Dit gebeurt dan op emotioneel niveau en zo kunnen er blokkades ontstaan, verkeerde overtuigingen en houden wij bepaalde emoties in stand. Dit omdat wij niet weten hoe met straf om te gaan. Wees dus bewust wat een straf is en leer jezelf dit op een juiste manier te gebruiken, niet alleen voor anderen maar ook voor jezelf. Straf jezelf niet maar gebruik de positieve vorm, beloon je zelf en beloon anderen, ook als ze het fout doen. Je kan het altijd op een positieve manier vorm geven en toch duidelijk maken dat het niet goed is. Laat mensen in hun waarde, maar motiveer wel zodat ze van hun fouten leren en bewust worden.
Er zijn natuurlijk uitzonderingen maar in de regel werkt dit het beste.

Leave a Reply