Healing & Zuivering de spirituele blog van Alex Bruinsma

De waarde van geld

08.23.2016 · Posted in Spiritueel

geld

Geld is een wettig betaalmiddel die iedereen gebruikt in welke vorm maar ook. Zonder geld kan men niet leven of je moet echt daar heel veel moeite voor doen wil je het zonder doen. Er zijn wel enkelen die het geprobeerd hebben en het ook doen maar dan moet je wel heel veel laten en eigen manier van leven opbouwen buiten de maatschappij.
In onze maatschappij is geld een middel om datgene op te bouwen wat je wilt.
Geld is ook middel om je te belonen voor je diensten, je krijgt salaris als je werkt of je hebt een dienst geleverd. Ook als je iemand iets gunt kan je geld geven, bijvoorbeeld voor een verjaardag, of als je geslaagd bent, of zomaar.
Geld is pas iets waard als iedereen het accepteert en het gebruikt. De overheid verplicht ons om geld te gebruiken als wettig betaalmiddel en ook de maatschappij heeft dit volledig omarmt. Zonder geld zal je buiten de boot vallen en kan je van veel diensten geen gebruik maken omdat iedereen geld van je wilt hebben.
De mate van de beschikbaarheid van geld is verschillend. Je hebt arme mensen die geen geld hebben om voedsel te kopen en je hebt rijke mensen die zoveel geld hebben dat ze niet uit kunnen geven in een mensenleven. Een groot deel heeft een modaal inkomen en kan zich ermee redden en wat plezier in het leven hebben en hebben geen tekort aan voedsel. Omgaan met geld is een proces die je moet leren. Als je van huis uit niet geleerd hebt om met geld om te gaan dan dreig je in de schulden te komen. Schuld is status dat je teveel geld hebt uitgeven dan je eigenlijk hebt of dat je van meer diensten gebruik hebt gemaakt waarvoor je niet genoeg geld ter beschikking hebt. Geld laat je dus een bewuste keuze doen waaraan je het uitgeeft. Daarbij maak je gebruik van je verstand en ga je zaken afwegen. Dat afwegen is gebaseerd op eigen behoeftes en wat je opgelegd is. Je vaste lasten en hypotheek zal je altijd moeten betalen ook al wil je het niet.
Het geld wat overblijft mag je besteden zoals je zelf wil. Heb je een gezin dan is de keuze beperkt tot de groepskeuze en hou je rekening met anderen. Ben je vrijgezel dan heb je meer vrijheid om te besteden maar ook met het gevaar dat je niet met anderen rekening hoeft te houden en hierdoor meer uitgeeft.
Gevoelsmatig geef je zelf geld waarde. Voor de ene persoon heeft geld meer waarde dan de ander. Als de ene persoon het makkelijk kan missen dan betekent dat die ander veel minder materialistische behoeftes heeft dan de ander.
Er zijn ook personen die geld niet kunnen loslaten, ook al hebben ze genoeg. Dan zijn ze overdreven zuinig en zijn ze bang om geld uit te geven. Ze houden dan zoveel van hun geld dat het hierdoor een soort obsessie is geworden.
Geld is macht. Tenminste dan denken heel veel rijken. Want met veel geld kan je veel bereiken en veel doen. Dat is ten dele ook waar, omdat veel mensen voor geld veel willen doen. Hoe hoger de prijs hoe meer je kan bereiken.
Voor een vermogend persoon heeft geld pas waarde als het veel kost. Doordat we niet meer echt de waarde van geld beseffen wordt ook onze kijk op geld anders. We worden slordiger en minder bewuster van waarde. Iets heeft pas waarde als je daar echt waarde aan hecht en daar ook belang in hebt en bewuster van bent. Dan ga je ook anders met geld om. Veel geld is eigenlijk ook verspilling. Het haalt de evenwicht uit het systeem waardoor er geen harmonie meer is en ongelijkheid optreedt met alle gevolgen van dien.
Onze economie is gebaseerd op die ongelijkheid en probeert dat met diverse manieren weer gelijk te krijgen maar het zal alleen maar constant in beweging blijven totdat we uiteindelijk beseffen waar het echt om gaat.
Een volmaakte samenleving is een samenleving waar iedereen voldoende heeft en niets meer dan dat. Daar zijn ook de waarden en normen gelijk en bestaat er geen ongelijkheid tussen de mensen. Dat is een utopie wat we nog lang niet hebben bereikt of zullen bereiken.
Tegenwoordig als ik geld heb ga ik nu bewuster mee om als toen. Ik hou nu rekening mee met onverwachte uitgaven. Het was wel anders geweest, maar dat is geleerd door mijn ouders die ook niet echt met geld om konden gaan.
Geld is ook een leerproces wat je moet leren als mens. Kijk zelf heel bewust wat geld met je doet. Veel mensen zijn zo verbonden met geld dat het hun leven beheerst. Ze maken zich zorgen over rekeningen die betaald moeten worden en over wat er binnenkomt. Het is belangrijk om je daar van los te kunnen komen omdat het een last vormt voor je eigen welzijn. Geld maakt niet gelukkig en dat klopt nog steeds. Ook al ben je heel vermogend en rijk, je bent pas rijk als je bewust bent van je eigen geluk diep in je zelf. Veel rijken zijn daarom ook niet gelukkig en spenderen hun geld aan nietszeggende feestjes of dure zaken om hun leegte te proberen te vullen. Je kan beter met minder geld gelukkig zijn. Voor iedereen is het een les en zo leer je datgene wat je echt waardeert op zijn waarde te schatten en daar ook feeling aan te geven.

Leave a Reply