Healing & Zuivering de spirituele blog van Alex Bruinsma

Moeder Aarde

08.22.2016 · Posted in Healing, Spiritueel

aarde2

Allemaal leven we op de aarde. Spiritueel noemen we de aarde, Moeder Aarde. Al eeuwenlang heeft dit hemellichaam ons gedragen in alle reincarnaties vanaf onze eerste aardse bestaan. Zo oud is Moeder Aarde. Het fysieke leeftijd van de aarde bedraagt volgens veel wetenschappelijke bronnen rond de 4,6 miljard jaar. Het is helaas moeilijk te bepalen omdat de aarde eerst een gasvorm had, welke langzaam maar zeker afkoelde van vloeibaar tot deels vast. De aardkorst is een harde korst maar daaronder is de aarde nog steeds vloeibaar met een hete kern. Het gehele proces van de vorming van de aarde heeft lang geduurd voordat het uiteindelijk geschikt was voor leven.
De aarde staat eigenlijk voor onze fysieke vorm, de vorm die je kan vastpakken. Het spirituele deel in ons zelf komt vanuit de kosmos. Je kan dus zeggen dat Moeder Aarde zorg draagt dat onze ziel kan reincarneren in een vaste fysieke vorm. Moeder Aarde leeft, tenminste als je het spiritueel bedoeld. Het krachtige spirituele wezen wat voor Moeder Aarde staat, is bijzonder krachtig en vangt al onze klappen op.
Veel mensen leven op aarde en geven weinig blijk en bewustzijn over het feit dat we op de aarde leven en er best goed voor mogen zorgen. Niets komt voor niets. Liefde geven is het minst wat we nog kunnen doen.
Bewust leven is ook een belangrijk onderdeel waar we bewust van mogen zijn dat we ook iets voor de aarde terug mogen doen. Milieu vervuiling, afval, de grond vervuilen door chemicaliën, de natuur vernietigen, etc. Alles wat Moeder Aarde vertegenwoordigt of vorm geeft wordt door de mensheid aangetast. Moeder Aarde levert ons heel veel om te bestaan. Alle grondstoffen, alle gewassen, water, de natuur en al het leven, eigenlijk alles wat we gebruiken komt voort uit Moeder Aarde.
Behalve haar fysieke vermogen is Moeder Aarde ook datgene wat alle negatieve energie wat wij veroorzaken oppakt en langzaam verwerkt. De mensheid is nauwelijks bewust van onze gevolgen van negativiteit die wij veroorzaken. Oorlogen, geweld, verdriet en alle ellende die wij als mensen voortbrengen wordt in de energie vorm grotendeels door Moeder Aarde geabsorbeerd. Eigenlijk zijn we als mens heel ondankbaar naar Moeder Aarde toe. Mensen die met aarde healingen bezig zijn en mensen die bewuster met de natuur en de aarde omgaan zorgen voor Moeder Aarde. Moeder Aarde kan het niet alleen af en kan best hulp gebruiken. We beseffen niet dat Moeder Aarde ons fysieke thuis is en dat we daar zorg voor mogen dragen. Datgene wat wij veroorzaken zal altijd gevolgen hebben en niets anders zal dat vanzelf oplossen.
Veel negativiteit die wij veroorzaken zal door Moeder Aarde opgepakt worden maar als dat niet goed verloopt dan zal de aarde dat ook laten merken. Veel natuurrampen dragen energetisch gezien ook de negatieve energie die de mensheid veroorzaakt heeft.
Belangrijk voor elk mens is dat goed geaard bent. Met een goede aarding ben je op alle niveau’s verbonden met Moeder Aarde. Dat is energetisch belangrijk omdat je dan goed in je vel zit en je kan je je negatieve belasting makkelijker kwijt aan Moeder Aarde.
Als je healingen doet met Moeder Aarde zal je ook haar kracht voelen en ervaren. Het reageert op onze healingen en doet haar onvoorwaardelijke werk. Volgens velen heeft Moeder Aarde ook een eigen trillingsniveau die we de Schumann resonantie noemen. Deze energie trilling zou goed voor ons zijn als we daarop afstemmen.
De oudere godsdiensten of zoals de oudere volkeren zich spiritueel vertegenwoordigen hadden een speciale band met Moeder Aarde. De mensheid van toen was heel bewust bezig met de natuur en kende zijn signalen. Moeder Aarde werd speciaal geeerd en verafgodt in verschillende vorm. Misschien flauwekul zou je zeggen, maar zij beseften al heel goed dat de aarde iets speciaals was, dat je niet kon negeren. Zoveel kracht was het dat het wel een godin kon zijn.
Moeder Aarde maakt deel uit van ons zonnestelsel. Het gehele proces waarin alle planeten draait is in miljarden jaren langzaam vorm gegeven totdat het een bepaalde harmonie bereikte waardoor leven ook mogelijk was. Moeder Aarde zal nog vele jaren bestaan totdat ze haar rol heeft vervult. De mensheid zal dan misschien al lang niet meer bestaan en in een ander vorm voortleven.
Wees bewust van het leven, van Moeder Aarde en alle fysieke mogelijkheden die ze biedt. Het is zo bijzonder dat het er is en wat het allemaal voor ons doet. Sta stil bij het feit wat jij voor de aarde kan betekenen en hoe ga jij er mee om ?
Iets om over na te denken en mogelijk dat je diepe respect krijgt voor datgene wat Moeder Aarde voor ons is.

Leave a Reply