Healing & Zuivering de spirituele blog van Alex Bruinsma

De onvoorwaardelijke liefde

08.18.2016 · Posted in Spiritueel

onvoorwaardelijke_liefde

Elk mens heeft ermee te maken en de meeste vullen het onbewust in hun leven in. Liefde is bepalend hoe we zijn. Al vroeg als kind krijg je liefde van je ouders of niet. Elke ouder houdt onbewust zielsveel van hun kind maar op aards niveau kan dit heel anders zijn. Deze twee aspecten zullen botsen als datgene niet met elkaar overeenstemt en zo ontstaan emoties en blokkades. Onze ziel is eigenlijk volledig onvoorwaarde liefde en heeft elke mens onvoorwaardelijk lief. Kijk maar eens naar kinderen die nog heerlijk zuiver en onbewust zijn. Zij maken nog geen onderscheid tussen mensen. Als de aardse invulling van liefde echter niet op de juiste manier wordt ingevuld of ervaren dan botst het met onze eigen innerlijke beleving van liefde. Iedereen snakt onbewust naar onvoorwaardelijke liefde en juist het tekort of afwezigheid van liefde zal ons in negatieve zin vervormen als mens. Bij het helpen van mensen met hun emoties en blokkades leidt het eigenlijk altijd in de basis naar het ontbreken of te weinig liefde. Deze belevingen zullen bepalen hoe jij je leven gaat leiden en je elke keer spiegelen of confronteren met je eigen tekortkomingen om je bewustzijn te prikkelen om te veranderen of van te leren. Want eigenlijk willen we allemaal weer die onvoorwaardelijke liefde zijn en ervaren. De meesten weten niet meer hoe dat voelt, wat het is en wat je ermee kan doen.
Probeer maar eens terug te gaan naar je vroegere kindertijd en ervaar hoe je toen was.

Ik heb veel tijd besteedt aan het ontrafelen van onze emoties en hoe blokkades gevormd vormen. Er speelt veel meer dan we beseffen en er gebeurt veel meer in onze systemen dan we weten. Het bijzondere is dat we ondanks dat we er bewust mee omgaan en het willen oplossen, niet beseffen dat we de oplossing in eigen handen hebben. Het is een proces van bewustwording wat iedereen zelf mag ontdekken.

De onvoorwaardelijke liefde zit al in je zelf. Heel veel mensen zijn zoekende en zoeken het vaak in verkeerde richtingen of bij anderen maar toch zal je eerst bij jezelf moeten beginnen ontdekken.
Onbewust houden we van iedereen. Elke ziel hier op aarde is onvoorwaardelijke liefde. Niets doet zoveel pijn als iemand je niet uit liefde behandelt of pijn doet. Deze spirituele ervaring zit ook in onze blokkades. Het is eigenlijk onze onvoorwaardelijke liefde voor de ander die ons pijn doet om ons bewust te maken dat we zoveel van de ander houden en ons bewust te maken dat wij zoveel onvoorwaardelijke liefde in ons zelf hebben. Blokkades en emoties zijn eigenlijk onvoorwaardelijke liefde in een ander vorm. We zijn hier op aarde gekomen om de onvoorwaardelijke liefde opnieuw te leren kennen in al zijn vormen. Eigenlijk is alles onvoorwaardelijke liefde, dus ook je emoties en blokkades. Als je dat besef in je zelf op laat komen zal je merken dat je lichter wordt. Anders kijken naar je emoties en blokkades helpt al heel veel oplossen en het aardse kijk en besef mag veranderen in positieve zin. We kijken vooral vanuit onze eigen emotie maar moeten leren kijken vanuit ons gevoel. Onbewust houden wij veel zaken in stand. Dat heeft ook te maken dat veel processen in ons onbewust gebeurt. Leren hoe we zijn en hoe we echt zijn kunnen ons helpen om dat deel los te laten en ons leren neutraler te kijken naar ons zelf.
Onvoorwaardelijke liefde is een bewustzijnsproces waar iedereen mee bezig is, de ene meer bewuster dan de ander. Maar de beloning is altijd goed.

Leave a Reply