Healing & Zuivering de spirituele blog van Alex Bruinsma

De bewustzijnstherapie

03.22.2016 · Posted in Healing

bewustzijnstherapie

Deze combinatie-vorm van healingen, inzichten en werken met ons bewustzijn vormen de basis van mijn bewustzijnstherapie. Het bewustzijn staat hierin centraal en het laat ons de mogelijkheden zien om de nodige inzichten te verkrijgen en bepaalde zaken in je leven op te lossen. In het gehele gebeuren en staat ons bewustzijn aan de zijlijn om ons te helpen en heeft maar een klein duwtje nodig om zover te komen. Het is een twee-spel waarbij de ene niet om de ander kan maar eigenlijk draaien we vaak om elkaar heen zonder te beseffen dat we oplossing bij elkaar kunnen vinden.
In de bewustzijnstherapie wordt je dichter bij je bewustzijn gebracht en worden de diepere inzichten en lessen in situaties in je leven, ziektes en aandoeningen en blokkades duidelijk gemaakt aan jezelf. Eigenlijk weet je het allemaal al lang, maar staan we niet open om dieper of verder te kijken, omdat we er niet bewust van zijn of nooit goed genoeg met de neus op de feiten zijn gedrukt. De bewustzijnstherapie maakt je dus bewuster en confronteert je met je eigen innerlijke processen zoals emoties die een eigen leven leiden en nog niet opgelost zijn. Emoties spelen ook een rol als we lichamelijke klachten ervaren en eigenlijk geven ze via ons lichaam een signaal af dat we aan het werk moeten.
Met de bewustzijnstherapie kan je de achterliggende emotie ervaren en vertaald je bewustzijn waarvoor het staat en komt hierdoor de inzichten en begrip tot stand en kan deze emotie tenslotte opgelost worden met de mogelijkheden die we hebben. Bij de healing kan dan meteen de emotionele lading opgelost worden en dan krijgt de ziekte/aandoening een mildere vorm en kan genezing plaatsvinden. We kunnen ook dieper kijken en komen vaak tot onze blokkades of bij de diepere emoties in ons onderbewuste terecht.
Ook levenssituaties waarin een bepaalde boodschap aanwezig is worden met deze methode naar boven gehaald en begrijp je ook de reden en het waarom. Hierdoor kan je ook zaken loslaten en een nieuwe wending geven aan je leven. Met deze vorm van therapie kunnen ook je blokkades behandeld worden. Omdat deze methode heel flexibel is kan je blokkades op diverse manieren benaderen. De kracht zit in hem in de eenvoud. Een van de methodes die ik graag hanteer is dat het bewustzijn zelf de blokkade naar voren brengt die opgelost mag worden. Zo komen dan diverse soorten blokkades naar boven. In de diverse consulten in de afgelopen tijd kwamen blokkades uit vorige levens naar voren en zelfs uit het leven voor het aardse reincarnatie, en het bijzondere is dat de clienten dit zo spontaan vertellen zonder erbij na te denken omdat hun bewustzijn hun bewust hiervan maken.
Door verder dieper te kijken kan onder begeleiding ook gekeken worden of het betrekking heeft op de basis-emoties in je onderbewuste die in onze kindertijd gevormd is. Als we daar voldoende bewust van zijn geworden en we naar de gebeurtenis gaan wat er toen gebeurd is kunnen ook deze emoties losgelaten worden en komt de weg vrij dat we niet meer vanuit emotie gaan reageren maar vanuit ons zuivere gevoel. De bewustzijnstherapie confronteert het bewustzijn met de emotionele blokkades die nog geen aandacht in het leven gehad hebben waardoor ook deze verwerkt en begrepen worden en hierdoor opgelost worden i.p.v. de langere levensles te moeten volgen. Het kan een behoorlijke confrontatie met jezelf zijn omdat ook verborgen emotionele gebeurtenissen die weggedrukt zijn in je onderbewuste naar boven komen. Deze vorm van therapie kan verder behoorlijk ingegrijpend zijn omdat de emotionele bevrijding ook veranderingen betekenen in je energieveld en je even van slag bent omdat de energie weer beter gaat stromen. Het is per persoon verschillend hoe die het ervaart. Sommige clienten kunnen al vrij snel zeggen wat de boodschap is en komen snel tot inzichten en begrijpen ook waarom het gaat. Anderen hebben er veel meer moeite mee en kost het meer tijd. Belangrijk in dit proces is de balans tussen verstand en gevoel omdat dan beter de vertaalslag met het bewustzijn en onderbewuste begrepen wordt. De therapie is helaas niet voor iedereen geschikt. Degenen die bijvoorbeeld anti-depressiva gebruiken of andere bepaalde medicijnen kunnen vaak niet bij hun gevoel/emoties komen en hun bewustzijn wordt heel laag gehouden waardoor het bewustzijn niet kan meewerken. Hetzelfde kan ook gelden voor degenen die roken, alcohol of drugs gebruiken, niet in balans zijn, teveel in een negatieve spiraal zitten etc. Bij deze mensen kunnen alleen de blokkades opgelost worden waarvan ze bewust zijn geworden. Emotionele blokkades zijn bij iedereen aanwezig, bij de ene meer als de ander. En je hoeft echt niet een dramatische jeugd te hebben meegemaakt om ze te krijgen maar ook gebeurtenissen die impact op je hebben gemaakt zullen een blokkade kunnen vormen en zo je emotioneel vormen zoals je nu bent. Vaak vormen de basis-emoties de volgende laag blokkades en zo stapelen we ze op in ons systeem. Als bewuster wordt in dit leven zal je ook vroeg of laat hiermee geconfronteerd worden aangezien we verder willen groeien als mens. Blokkades vormen een struikelblok en houden ons vast in onze emoties. Basis-emoties worden in onze onderbewuste vastgehouden, puur omdat we als kind nog niet in staat is om het te begrijpen en ook om ons emotioneel te beschermen hiervoor. Ons bewustzijn wil van alles leren wat we in ons leven meemaken en ook deze emoties begrijpen voordat het los gelaten mag worden.
Na het oplossen van vraagstukken, emoties, blokkades en andere randzaken kan door de diverse nieuwe healingsmethodes de schade van de emotionele ervaring hersteld worden in het bewustzijn, waardoor de positieve veranderingen geintegreerd worden.
De bewustzijnstherapie is nog in ontwikkeling gezien de complexiteit van het gehele gebeuren en de vele mogelijkheden waarvoor het gebruikt kan worden. De ervaringen bij clienten is heel positief en veranderingen zijn merkbaar, maar het proces kost tijd en geduld. Clienten voelen zelf aan tot hoever ze kunnen gaan en het healingsproces gebeurt in etappes. De bewustzijnstherapie zet mensen weer terug op hun pad waar ze horen.

Leave a Reply