Healing & Zuivering de spirituele blog van Alex Bruinsma

Universal Language of Healing Techniques – level 3

02.28.2016 · Posted in Healing

level3

Toen ik begon met het schrijven en ontwikkelen van de derde level van mijn healingsmethodes was het al voor mij duidelijk waar het allemaal om draait, ons bewustzijn. Het is dat deel waar eigenlijk weinig over bekend is hoe dit proces echt in elkaar steekt en wat je er allemaal mee kan doen. Maar al doende is het een continu proces van ontwikkelen en weer aanpassen, want hoe verder je in de materie duikt, hoe meer inzichten en moet je de stof weer aanpassen.
Ik heb er enkele jaren nu voor uitgetrokken gezien om deze materie goed te bestuderen en de tijd gaat snel want over enkele maanden is er al weer een jaar verstreken en ik ben nog steeds aan het herschrijven wat ik leer.
In grote lijnen is ons bewustzijn datgene wat we echt zijn. Het omvat onze leerprocessen, inzichten, ons kunnen en wat we allemaal zijn. We zijn nauwelijks bewust wat we zijn of wat we kunnen, puur omdat we ons beperken door het aardse leven en ons hebben begrensd.
De nieuwe level geeft zoveel meer nieuwe mogelijkheden dat het ontwikkelen van een goed systeem nog problemen oplevert omdat nieuwe inzichten weer erbij komen en ook weer tot aanpassingen leidt in datgene wat ik al beschreven heb. Dat is nog een hele uitdaging om het voor elkaar te krijgen.
Op dit moment heb ik even de tijd gekregen om dit verder uit te werken. In de afgelopen maanden heb ik in de praktijk de nodige cliënten kunnen helpen met de nieuwe mogelijkheden en de ervaringen zijn bijzonder en positief.
Mijn scherpe analyses, inzichten en mijn manier van logisch beredeneren en de situaties meerdere keren onder de loep te nemen leiden tot nieuwe inzichten en mogelijkheden.
De nieuwe ervaringen en inzichten geven wel aan dat een goede procedure of richtlijn nodig is zodat je niets vergeet of over het hoofd ziet want anders verzand je in de vele mogelijkheden. Pas daarna is het goed te gebruiken en ben ik tevreden over het resultaat. Dit streven is nu mijn levenstaak.
In de derde level is het van belang dat je ook inziet dat je in bepaalde situaties niet in mag grijpen. De mogelijkheden om mensen te helpen is aanwezig en zelfs nodigt het je uit om het toe te passen, maar nu moet ik ook kijken wat het doel is van hun proces of situatie en mag ik ook helpen door ze inzichten te geven. Dit is een heel ander manier van healen wat ook nodig is. Dat kan je alleen doen door zelf heel bewust te zijn en zelf genoeg inzichten en ervaring te hebben.
Level 3 is niet geschikt voor beginners en zelfs als je daarmee wil beginnen ben je er nog lang niet. Daarnaast is het belangrijk om ook zelf heel zuiver te zijn als mens, zuiver van intentie en goed van vertrouwen. Dat is ook de reden waarom het ontwikkelen van deze level 3 de nodige tijd kost maar zeker de moeite waard is. Met level 3 kan je wonderen verrichten, maar van wonderen leren mensen niet, dus daarom moet je geduld hebben en je kunnen beheersen, net zoals een echte meester.

Leave a Reply