Healing & Zuivering de spirituele blog van Alex Bruinsma

Hoop

02.28.2016 · Posted in Spiritueel

Alcohol Treatment Riverside CA

Veel mensen op aarde leven in onbarmhartige omstandigheden. Er is veel armoede, hongersnood maar ook in de huidige maatschappij zie je grote verschillen en lijden mensen door diverse oorzaken. Lijden wordt op diverse manieren ondergaan. Er zijn mensen die honger lijden en elke dag veel moeite moeten doen om maar iets te eten kunnen krijgen. Ze vechten om te overleven. Ze zijn al blij dat ze wat te eten hebben.
Je hebt mensen die genoeg te eten hebben, maar bijv. geestelijk lijden. Bijv. liefdesverdriet, liggen in scheiding, zijn gezakt voor de examen, ervaren een trauma, geldproblemen, etc. en zich niet druk maken wat eten betreft.
Zo heeft iedereen zijn eigen sores of beter gezegd zijn eigen problemen te ervaren om er van te leren. Problemen komen niet zomaar op ons pad. Het wil iets tegen ons zeggen of duidelijk maken. Het kan een les zijn om je inzichten te geven dat je iets moet begrijpen, moet ondergaan of een keuze moet maken om verder te gaan. Niets gebeurt voor niets in ons leven. Soms heb je alles tegen je of lukt iets niet en raak je dieper in je problemen vast en toch moet je verder. Zelfs je vertrouwen verdwijnt op een goede afloop en toch moeten we nog ergens in geloven. Het enige wat je dan nog rest is hoop. Hopen op verandering of einde van je problemen. Soms moet een mens heel naar beneden gaan om tot besef te komen dat er iets moet gebeuren. Pijn lijden, totdat het besef komt dit kan zo niet langer en volgt het moment van bezinning en strijd om te veranderen. Het is niet voor iedereen weggelegd en bij anderen duurt het nog jaren voordat deze fase bereikt wordt of het gebeurt niet en zal de situatie tot het einde door blijven gaan.
Feit is wel dat je van alles leert hoe erg het ook is.
Ik zie veel en zie genoeg mensen worstelen met hun problemen en zorgen. Ik probeer met mijn inzichten hun dat duwtje te geven om te veranderen of hun inzichten te geven. Als mensen langer in hun situatie bezig zijn of vast zitten dan is veranderen al vaak niet meer mogelijk. Ego, kernovertuiging(en), niet meer kunnen luisteren (naar hun gevoel), ziekte, blokkades, angst, het niet kunnen of willen begrijpen of elke andere probleem maakt voor hun het probleem dat ze niet meer kunnen of willen veranderen. Het enige wat je nog kan doen is luisteren naar hun en soms is alleen maar een goed gesprek voldoende wat je kan doen. Hoe erg het ook is en ook heb je als healer of therapeut de kennis en mogelijkheden in huis, sommige zaken moeten mensen zelf doen en moet je het ook laten gebeuren. Het hoort tot de levenslessen van de mens. Als je mensen hoop geeft dan kunnen ze voorlopig verder, maar het blijft moeilijk.
In de praktijk zoals ik met mensen omga of help, zie ik deze situatie in al zijn vormen bij veel mensen. Ik kan niet iedereen helpen maar elke beetje helpt. Het geeft mij ook inzichten in hun situatie en ik leer er ook van. Het is bijzonder dat bepaalde zielen worstelen met het aardse leven om er van te leren en in bepaalde situaties zijn er maar enkelen die zich er uit weten te redden. Als healer/therapeut met veel mogelijkheden moet ik ook wel eens op de rem trappen en goed inschatten waar ik kan helpen en tot hoever ik kan gaan. Door mijn ervaringen, inzichten en mogelijkheden is veel mogelijk en moet ik een keuze maken. Sommige processen gebeuren omdat mensen er van moeten leren en deze situatie te doorbreken zonder dat de les geleerd is heeft dus geen zin. Het is de makkelijkste manier soms om iemand lijden te verzachten maar als men niet leert dan vervalt men weer terug in oude gewoontes en wordt het probleem niet oplost. Het is dus zaak om verder of dieper te kijken en de situatie te begrijpen voordat je ingrijpt en dan pas tot actie over te gaan.

Leave a Reply