Healing & Zuivering de spirituele blog van Alex Bruinsma

Het pad van bestemming

02.28.2016 · Posted in Spiritueel

bestemming

Elke mens komt op aarde omdat onze ziel zijn lessen wil leren. Onze bezieling komt tot uiting als o.a. ons bewustzijn. Ons bewustzijn wil de levenservaringen begrijpen, ervan leren, inzichten krijgen. De wil van ons bewustzijn is groot zonder dat wij het beseffen. Ervaringen die het niet begrijpt of nog niet kan begrijpen worden in ons systeem opgeslagen als blokkades en komt het op den duur naar boven omdat ons bewustzijn het weer wil oppakken. De meeste mensen zijn niet bewust van dit systeem en begrijpen het niet omdat ze te ver gegroeid zijn van hun bewustzijn.
De signalen zijn heel duidelijk want het werkt door op ons lichamelijk en geestelijk welzijn. Een deel van de mensen lossen het tenslotte spiritueel op of via therapie en het is ook nog afwachten of dat helpt.
Gebeurtenissen in ons leven maken vaak deel uit om ons inzichten te geven en maken ook deel uit van levenslessen. Niets gebeurt voor niets in ons leven. Zelfs kleine overkomingen of belevenissen willen vaak ons bepaalde signalen geven en doen we er niets aan, dan kunnen signalen nog krachtiger worden doordat we dan dingen gaan beleven die meer impact geven, puur om ons wakker te schudden.
Over het grote geheel hebben alle ervaringen in dit leven het doel om ons inzichten te geven en hierdoor groeit ons bewustzijn totdat het tenslotte weer wordt opgenomen door ons ziel. Ons ziel volgt een pad over meerdere levens, hier op aarde, maar ook in andere werelden en dimensies en tenslotte komt het ooit op de bestemming waar het hoort te zijn, bij de bron waar het ooit vandaan komt maar nu met ruime ervaringen en nieuwe inzichten.
De verschillen met dimensies zijn zo groot dat alle levens die wij geleefd hebben al vele eeuwen beslaat terwijl in het Goddelijke waar we vandaan komen het slechts seconden zijn omdat tijd ook een relatief begrip is tussen de dimensies. Het proces van reincarneren en steeds de lessen ondergaan leert de ziel de andere aspecten van de kosmos kennen en zijn beperkingen omdat zijn Goddelijke afkomst onbeperkt is. De dimensies zijn ook bewust ontstaan om de ziel de kans te geven om daar te groeien en vooruit te komen. Ervaringen komen pas door het in de praktijk toe te passen.
Ons leven biedt ons de kansen om te groeien en vooruit te komen, maar het gaat niet vanzelf. Ook wij moeten keuzes maken, de stappen durven nemen en te durven ondergaan. Angst, negativiteit en ego houd ons tegen of kan ons zelfs van ons pad brengen. Maar we worden in het proces ook bijgestuurd of ondersteund om weer op dat pad terug te keren. Ons leidraad in het gehele proces is goed naar ons gevoel luisteren en de signalen die telkens op ons bordje komen te leren herkennen. Niets gebeurt voor niets. Bewuster leven is een goede insteek om alert te zijn
Het gehele proces wat allemaal vanuit het Goddelijke bestuurd wordt en bijgestuurd wordt is voor ons niet te bevatten. Al die mensen op aarde zijn bezig met hun levenslessen en worden tegelijk ook allemaal bestuurd en eventueel bijgestuurd. Het is een enorm proces wat gaande is met allemaal een gezamelijke doel.
Ons verdelen en weer samenkomen tot één geheel is een kosmisch gebeuren en manier om verder te groeien.

Leave a Reply