Healing & Zuivering de spirituele blog van Alex Bruinsma

De ego van de mens

06.16.2014 · Posted in Healing

ego-transformation

In mijn ontwikkeling van het healen van de mens was ik al een tijdje bezig met het behandelen van de emotionele kant van de mens. Hierin bereik ik bijzondere resultaten omdat de ontdekking van de emotionele ballast bij mensen bijzondere herstel laat zien als je dit weet op te lossen. Nog bijzonder is hoeveel verleden mensen in hun systemen opslaan en het steeds meer als last gaat dienen.
Een ander stuk waar ik op stuitte is ons ego. Ons ego is dat deel van ons persoonlijkheid welk gevormd wordt in dit leven en wat gebaseerd is op onwerkelijke veronderstellingen, overtuigingen, ervaringen, etc. Het gaat op een bepaald moment een eigen leven vormen en houd onszelf een masker voor zoals wij dat willen zien en voor de buitenwereld willen zijn. De ene persoon heeft het meer als de ander en bij elk mens kan het ook meer de boventoon voeren als de ander. Feit is wel dat ego ons kan belemmeren als het te krachtig aanwezig is maar ook diverse kleine dingen in ons streven in dit leven heeft met ego te maken.
Vaak herkennen we het niet en zijn we er niet bewust van dat we vanuit onze ego leven. Leven vanuit onze eigen innerlijke integriteit is moeilijk en niet voor veel mensen weggelegd. Aan onze ego zitten de ego-obsessies. Dit zijn de basis van alle obsessies die we als mens in ons hebben. Daar aan zijn al onze angsten, verlangens en wanen aan verbonden en hierdoor kunnen wij ons zelf blokkeren en het onvermogen tot vrij onbevangen en ontspannen leven belemmeren. Mensen die een grote ego hebben zijn er niet bewust van dat ze eigenlijk constant leven in een soort mentale ziekte.
Ego kan er ook voor zorgen dat je niet open wilt staan voor je spirituele levenslessen en voor de lessen van het leven. Niet voor niets zullen mensen met een grote ego steeds dezelfde fouten maken in het leven. Men leert het niet omdat men daar niet voor open staat en men niet wil luisteren naar anderen en naar eigen innerlijke besef. Mensen met veel ego zijn daar niet altijd bewust van en het is vaak de buitenwereld die het eerder ziet dan hunzelf.
Door ego ontstaat bepaalde verlangens, vaak gebaseerd op onwerkelijke gedachtes en overtuigingen, en omdat deze niet vervuld kunnen worden, ontstaat weer frustaties en boosheid. Elke keer weer worden deze mensen hiermee geconfronteerd en luisteren ze niet naar de signalen, en zitten ze vaak in een vicieuze cirkel. Het dus niet vreemd om te zeggen dat ego je min of meer ongelukkig maakt als het zoveel invloed heeft op je levenswijze.
Ook in relaties kunnen ego’s het nodige liefdesgeluk blokkeren of de verkeerde partners aantrekken. Vaak willen wij (ik wil-ego), of hebben wij onwerkelijke verlangens, willen we de andere bezitten, zoeken we  een gelijkwaardige partner, willen we macht en kunnen overheersen, en vaak spelen onbewuste angsten en verlangens een belangrijke rol in onze relatie. De liefde in een relatie moet je eigenlijk zien zoals de liefde voor een kind : je ziet zowel de schoonheid en kwestbaarheid en je ervaart de neiging om het alle manieren te helpen, te steunen en te geven wat het nodig heeft. Echte liefde is onvoorwaardelijk, bewustwording en loslaten van je ego. Hoe meer bewustwording en verdieping van de liefde in je relatie die je ervaart voor je partner, hoe meer opender, ontspannender, milder en speelser de relatie wordt.

Om mensen te helpen om hun ego te verminderen heb ik de Ego-transformatie ontwikkeld. Deze methode vermindert je ego en transformeert het naar onvoorwaardelijke liefde waardoor de scherpe kantjes en ook stukje bewustwording vrij komt waardoor we ook zelf de kans krijgen om onze ego los te laten en meer te luisteren naar onze innerlijke. Hierdoor bevrijdt je de mens van zijn belemmeringen en kan die verder groeien.

Leave a Reply