Healing & Zuivering de spirituele blog van Alex Bruinsma

Tijd van bezinning

06.08.2014 · Posted in Spiritueel

bezinning

Het is alweer een tijdje geleden dat ik wat voor mijn blog heb geschreven. Dit onderwerp schreef ik al in januari toen het van toepassing was. Het is een vreemde tijd op dit moment. Er is opvallend weinig aanvragen voor zuiveringswerk. Veel mensen ziek die de griep hebben en toch daar lang van last van hebben. Ik heb door mijn healingswerk heel weinig last gehad van de griep binnen 2 dagen door alle ziekteverschijnselen heen en alleen wat keel klachten maar meer door irritatie. Verder voel ik me fit en vitaal, maar aan de einde van de dag voel ik me wel moe en heb weinig zin om dingen te ondernemen, gewoon lekker thuis zijn en op de bank hangen.

Ondertussen heb ik langzaam maar zeker energy-healer.nl weer opgestart met een nieuwere versie van software en ook een ander uiterlijk. Ik zal de komende tijd weer nieuwe artikelen schrijven en updaten zodat
de site weer heel actueel wordt.
Ik ben wel bezig geweest met artikelen maar heb het nog niet verder afgemaakt. Soms ook twijfel of ik het moet publiceren, nee toch maar niet. Moet ik kritisch zijn ? Wie weet.
Afgelopen tijd best veel nieuwe mogelijkheden ontdekt om te healen en healingsmethodes ontwikkeld. Deze zullen in de toekomst verder gedeeld worden. Er gebeurt veel in de wereld. Je leest over veel negatieve
zaken, en andere zaken die ons weer afleiden van de negativiteit. Ik vraag me wel eens af of al dat nu meer is geworden of wordt er nu meer over gepubliceerd ?
De mensen die zich bezig houden financiële zaken in negatieve zin, verduistering, diefstal, corruptie, omkoping, belastingontduiking, etc, voelen zij zich niet schuldig ? Ik heb het meer over de mensen die een bepaalde
verantwoordelijkheid hebben naar de samenleving. Een bankier bijvoorbeeld die vind dat die zoveel bonus moet hebben, terwijl een bank ons geld moet beheren. Een zorgverzekeraar die onze gezondheid moet kunnen
financieren en dus een maatschappelijk taak heeft om de zorg in stand te houden, terwijl ze ook nog zuining aan willen doen om winst te maken. Er komt hier een dubbele moraal om de hoek kijken die lijnrecht tegenover
elkaar staan. Hoe houden wij het in stand ? Er is weinig schuldbesef en veel duidt op egoisme en materialisme en mensen kijken niet verder, alleen naar hun eigen portemonnee.
Het is jammer dat hier weinig aan gedaan wordt, wel wordt het gepubliceerd maar er is weinig actie en men hoopt dat de schuldige mensen tot hun eigen inkeer komen, maar dat gebeurt bijna niet. Ondertussen hebben wij
forse economische problemen die o.a. in stand worden gehouden door diverse negatieve financiele zaken. De balans is helemaal naar de verkeerde kant geslagen en kan ook niet meer terug door tekorten die maar niet opgevuld worden. Hierdoor worden bestaande mogelijkheden afgebouwd of tot stand gebracht en verdwijnen belangrijke zaken uit de samenleving, want als er geen geld is, is er geen reden meer om te bestaan. Pas nog gelezen dat in Nederland 25 % van het totale vermogen in bezit is van slechts 1 % van de bevolking. 99 % moet zich dus tevreden stellen met de resterende 75 %. Hoezo scheve verhoudingen ?
Ik vraag me af, hoever moet de mensheid in de ellende worden gebracht totdat wij eindelijk onze ogen opendoen en actie gaan ondernemen. Nee, helaas, men laat het gewoon gebeuren en er is geen enkel initiatief waardoor
eindelijk iedereen in actie komt. In dat opzicht zie ik het somber in voor de mensheid. Dat spirituele besef hoe het echt moet, dat samenhorigheid. Eigenlijk weet iedereen wel wat goed is en wat niet, maar men laat zich als een
kudde schapen naar de slachtbank leiden. Het is proces wat ik aanschouw en ik ben elke keer verbaasd dat het zo gebeurd. Ik weet dat ik als ziel hier op aarde lessen heb te leren, maar hoe zit het nu met de andere mensen.
Is de bewustzijn bij al die mensen niet aanwezig of zien ze het niet ? Ik zal daar nog mijn licht op schijnen, want ik begrijp nog steeds niet wat de kosmos van ons als mensheid verlangt als zoveel mensen nog met hele andere zaken bezig zijn. Wordt vervolgd.

Leave a Reply