Healing & Zuivering de spirituele blog van Alex Bruinsma

De sluiers van God en de oerrassen

01.06.2014 · Posted in Spiritueel

sluiers1

Het leven zoals iedereen het kent en ervaart hoort bij de 3e dimensie. Kenmerken zijn vooral het verdichte en fysieke bestaan op aarde. Heel materialistisch en op ego berust. Deze kenmerken zijn ook de reden waartoe de mensheid naar deze staat van bewustzijn is afgedaald. Ooit was de mensheid een ras dat juist heel spiritueel was en over goddelijke gaven beschikte. Het gaat verder terug dan de oermens zoals wij het kennen en zelfs ten tijde van de oermens waren er al beschavingen op aarde actief die in onze ogen heel spiritueel en geadvanceerd waren. Heel veel mensen kennen wel de namen Atlantis en Lemurië waar oerrassen van de mensheid destijds woonden maar die ten onder zijn gegaan. Niet al het leven toen was zoals het leven nu. We denken vrij aards en zien de mensheid als mens zoals die al jaren zou bestaan. Maar zo is het dus niet. Ook de mens heeft zijn ontwikkelingen moeten ondergaan.
Het eerste oerras bestond uit spirituele leven en was puur energetisch en bestond al op aarde toen deze nog bezig was aan het afkoelen als planeet om de zon. De berg Meru was het eerste stuk land wat uit deze oersoep kwam. De berg Meru wordt in het Hindoeisme en Boeddhisme als heilig beschouwd en gezien als het centrum van het fysieke, spirituele en metafysieke universum.
Het tweede oerras leefde op Hyperborea. Dit was een rijk wat meer in het noorden rondom de poolcirkel leefde. Destijds had het een tropisch klimaat omdat de aarde nog niet schuin ronddraaide om de zon. Hier leefden de Hyperboreans, een mythische ras. Zij planten zich voort doordat nieuw leven vanuit hunzelf groeide als een soort knop en tenslotte van hun afscheidde. Hun bestaan wordt verteld in door diverse Griekse geschriften uit de oudheid. Volgens esotorische geloof was Hyperborea in de Gouden Tijdperk van de aarde het polaire centrum van beschaving en spiritualiteit en is de mens niet ontstaan van een apen maar eerder gedevolueerd naar een lager bestaan door demonische krachten en invloed vanaf de Zuidpool.
Het derde oerras leefde in Lemuria. De Lemurians waren een donker ras en hun rijk lag vermoedelijk als eiland in de Indische Oceaan. De Lemurians kwamen ongeveer 34,5 miljoen jaar geleden als ras naar voren toe. Dat is in de tijd van de dinosaurussen. De Lemurians waren groter als de hedendaagse mens en de eerste drie subrassen planten zich voort door eieren te leggen. Daarna vermenigvuldigen zich net zoals wij het nu doen. Het Lemuriaanse rijk ging geleidelijk ten onder door onophoudelijke uitbarstende vulkanen. Ze verlieten hun rijk en vestigen zich in Afrika en Australië en de oorspronkelijke bewoners zijn veelal nakomelingen van het Lemuriaanse ras.
Het vierde oerras kwam 4.500.000 jaar geleden voort uit de vierde sub-ras van Lemuriaanse afkomst dat zich in Afrika vestigde. Dit volk werd volgens het verhaal geschapen door Manu, een lid van de Masters of Ancient Wisdom, een groep hoge verlichte wezens. Dit volk vestigde zich op een continent dat wij Atlantis noemen. Het Atlantis volk had een Mongoide uiterlijk. Zij leven nu voort in de Indiaanse ras, Mongoide ras en het Maleise ras. Er bestonden 7 subrassen : de Rmoahal, de Tlavati, de Toltec, de Turanian, de Semites, de Akkadians en de Mongolian. Het Atlantische rijk had zijn hoogtepunt toen de Toltec aan de macht waren. Dat was rond 1.000.000 jaar geleden. De beschaving was gestructueerd en men had een georganiseerd militaire macht.  De mensen van Atlantis waren bekend met het werken met energie en rond 850.000 jaar geleden kwam men in aanraking met zwarte magie energie.
De mensen werden zelfzuchtig en materialistisch en er ontstond een strijd tussen zwarte magie energie en de positieve energie die door witte magiërs werd beoefend. Ruim 10.000 jaar na lange strijd tussen goed en kwaad ging Atlantis ten onder door aardbevingen. Veel witte magiërs konden op tijd vluchten doordat ze telepatisch werden gewaarschuwd door de Masters van Ancient Wisdom. Het is bekend dat een deel terecht kwam in het oude Egypte.
Het vijfde oerras kwam ongeveer 100.000 jaar geleden voort uit het Atlantisch ras en wordt het Arische ras genoemd. Zij splitsen zich af van het Atlantische ras en vestigen zich o.a. in wat nu de Sahara is en de Gobi woestijn. De mensheid van nu is grotendeels van deze oerras afkomstig. Het Arische oerras waren lichte mensen. Het eerste subras waren de Hindoes en die vestigen zich in wat nu India was. Andere subrassen zijn de Arabieren, de Perzen, de Kelten en de Teutonen. Het zesde subras zal in de 21ste eeuw ontstaan in de Verenigde Staten. Het is een ras die gezegend is met paranormale gaven, spiritueel bewust zijn en zullen wijsheid en gevoel naar de mensheid brengen. De zesde oerras zal pas rond de 28ste eeuw op aarde ontstaan en het zevende oerras zal uit de laatste subras van de zesde oerras ontstaan. Volgens het esotorie zullen er dus 7 oerrassen op aarde ontstaan.
Het eerste leven was dus voornamelijk energie en spiritueel en de eerste oerrassen hadden de verlichte mensen hun goddelijke krachten en paranormale gaves. Men stond open voor de Goddelijke wereld. Men leefde ook langer dan nu. Men werd rond de 1.000 jaar oud. Maar langzaam maar zeker kwam het verval wat vooral in Atlantis bekend werd. De mens veranderde naar zijn huidige vorm. Het fysieke bestaan werd belangrijk en men werd materialistisch en zelfzuchtig. Men ging gebruik maken van zwarte magie energie en er ontstond strijd tussen negatief en positief. Dit was niet voorbestemd. De negatieve verandering waren zelfs een gevaar voor het gehele universum. Toen het einde van Atlantis naderde werd er vanaf hogere hand ingegrepen. Vanuit Goddelijke macht werd de mensheid omgeven door 25 sluiers die onze machten en krachten minimaliseerde. Onze zielskracht werd op aarde ontnomen en werd op de huidige manier van reincarnatie de spirituele groei strakker in de hand gehouden en zijn we langzaam weer bezig om ons te ontdoen van deze beperkingen. Maar het zal nog zeker enkele eeuwen duren voordat we als mensheid zover zijn.

De sluiers die door God zijn ingegeven zijn beperkingen die de huidige mens grotendeels met zich meedraagt. Alleen door spirituele groei en goddelijke realisatie kan men deze beperkingen ontgroeien.
De sluiers hebben betrekking op de volgende zaken : levensduur van de mens, voortplanting tussen soorten, spirituele krachten, veroudering, herinneringen van vorige levens, kennis over onze toekomst – parallele levens – ziel extensies, verbintenis aan ons fysiek lichaam, beperking van ons bestaan in de kosmos, dimensie van tijd en ruimte, enkelvoudige dimensionaliteit, beperking van 5 zintuigen, beperking van helderziendheid, beperking van psychische krachten, beperking van 3 lagere lichamen en materie, beperkingen op paranormale gaven, karma, vrije keuze van de mens, etc.

Door ons spiritueel te ontwikkelen kunnen wij de sluiers laten verwijderen en een deel zal ook verwijderd worden als je daar aan toe bent en als je het ook verdient. De sluiers zijn met een reden aangebracht en dwingen  ons min of meer te werken aan onze ontwikkeling om zo terug naar God toe te groeien en God’s realisatie te verdienen als eigen vrije keus.

Leave a Reply