Healing & Zuivering de spirituele blog van Alex Bruinsma

Goed Fout

12.28.2013 · Posted in Spiritueel

GoedFout

We onderscheiden handelingen die we in het algemeen als goed beschouwen en andere die we als fout zien. In principe weten we in de meeste gevallen zelf wel of iets goed is of niet. Maar de gradatie van goed en fout gaat veel verder dan in de grote lijnen.
Gezien naar normbesef en naar het algemeen moraal zijn de meeste foute handelingen en streven wel bekend. In onze maatschappij zullen deze handelingen al gauw leiden tot gevangenisstraf of boetes. Maar oordelen of iets goed of fout is gebeurt al sinds we worden geboren. Als kind leer je van je ouders of iets goed of fout is. Als je ouders goed bij de les zijn dan leren ze je ook waarom iets fout is en waarom niet. Ze geven je uitleg of hopen dat je het begrijpt, hopen dat je je eigen inzichten ontwikkeld.
Maar er zijn ook ouders die je alleen maar straffen omdat je het fout doet, maar in je ogen hoef het niet eens fout te zijn en heb je een andere bedoeling mee. Zo ontstaat onbegrip. Zo zal er altijd onbegrip ontstaat tussen goed en fout. Om deze onbegrip uit de weg te gaan is goede communicatie een must en elkaar leren begrijpen waarom het goed of fout is. Wat in jouw ogen goed is kan in de ogen van een ander fout zijn. We kunnen elkaar onbewust zo veroordelen want niet altijd begrijpen we waarom de ander zo handelt.

Kijk maar eens naar het nieuws. In het nieuws zal je de publieke opinie zien, en vooral de foute dingen die men constateert. Hoe fouter hoe groter de koppen in het nieuws. Op een of ander manier vinden wij foute zaken heel belangrijk om te weten en willen we dat degene aan de schandpaal komt. Het is een vorm van negativiteit die we met ons allen in stand houden. Foute handelingen en daden zullen ons altijd achtervolgen. Heb je eenmaal iets uitgehaald dan wordt het niet vergeten. Kom je weer in het nieuws of in de aandacht dat weten de meeste mensen alweer je fouten die je toen uitgehaald heb. Ook heb je veel goede dingen gedaan, nee het zijn de foute dingen die het nieuws halen. Goede dingen die je hebt gedaan halen vaak het nieuws niet en veel mensen zullen deze zaken niet onthouden. Op je werk wordt je vaak beoordeeld op je mindere kanten en fouten. Ondanks dat je ook goed werk verricht zijn het vaak de fouten die je de kop gaan kosten.

Hoe komt dit ?
Het heeft te maken met onze oerinstinct. Deze is gebaseerd op overleven en daarin hebben foute dingen geen plaats. We gaan voor het goede en daarom zijn we constant alert op foute dingen aangezien het ons schade kan berokkenen. Om te kunnen overleven willen we daar afstand van houden en vergeten we niet wat de ander voor ons kan betekenen in negatieve zin. In onze maatschappij vind je dat oerinstinct nog steeds terug. Iedereen wil overleven en daar is geen plaats voor degenen die fout zijn. Wil je ondanks je fouten wel meedoen dan zou je daar tegen veel goede zaken tegenover moeten stellen of genoeg mensen kennen die je wel kunnen vergeven of je niet alleen oordelen of je fouten. Er gebeuren heel veel goede dingen. De meeste handelingen die we doen zijn goed en het is al zo gewoon geworden dat we het zelf niet meer beseffen. Kijk maar eens wat je allemaal doet op een gewone dag. En iedereen maakt wel eens fouten, maar we leren er van en zorgen ervoor dat het niet nogmaals gebeurt. Er zijn ook mensen die constant fouten maken, ze lijken hiervoor geboren te zijn. Fouten maken is menselijk en van fouten leert men als men de fout inziet en ook wil veranderen.

Wil je bewuster worden en groeien wees dan bewust van waarom fouten gebeuren en kijk verder wat de reden is. Fouten gebeuren ook om te leren. Wil iemand daar geen lering uit trekken dan zal degene vaak dezelfde fout maken net zolang tot het balletje gaat rollen. En sommigen leren het nooit. En niet alleen degene die de fout maakt leert, maar ook zijn omgeving kan daaruit leren.
Moeten we dan degene oordelen dat deze persoon fout is ? Je zou eerder medelijden moeten hebben dat deze het niet of kan leren. We moeten als mens onze oerinstinct proberen te overheersen en daarover heen proberen te groeien. Ben je heel bewust bezig dan zal je als mens daar anders tegen aan kijken dan iemand die met een laag bewustzijn leeft. In de kosmos bestaat er niet zoiets van goed of fout. De kosmos gaat altijd van het goede uit en is er wel een negatief duister deel van buitenaf die dit uit evenwicht wil halen maar officieel hoort deze er niet bij. We krijgen inzichten door op de manier er naar te kijken. Probeer het positieve in elk mens te zien, want in principe is elke mens van nature goed. We zijn echter wel heel beinvloedbaar en laten ons makkelijk omlaag brengen maar we moeten juist daarover heen groeien, want fout is goed net zoals goed fout is.
Iemand zijn fouten vergeven is een mooi eigenschap en veel mensen kunnen dat niet of stellen voorwaarden. Maar dat is ook geen garantie dat het nog een keer gebeurt, want fouten maken hoort bij de mens, want we zijn immers niet volmaakt, en zelfs in de kosmos worden er in ons ogen ook fouten gemaakt, maar daar wordt het niet als fout gezien. Fouten zorgen ervoor dat we het anders gaan aanpakken of dat anders gaat lopen.
Zou het ooit gebeuren dat we een maatschappij krijgen waar goed en fout niet meer voorkomt ? Het zal ooit wel meer in harmonie komen waarbij goed en fout wel een plek krijgen en dat wij er meer bewust van zijn en waarbij ook foute mensen de mogelijkheid krijgen om weer goed te zijn. De tijd zal het leren.
Maar een leven zonder fouten, hoe zou dat zijn ? Als je dan nadenkt, dan zou het eigenlijk best saai zijn, of niet ? Soms mogen we blij zijn dat er fouten zijn en heel veel goeds.

Leave a Reply