Healing & Zuivering de spirituele blog van Alex Bruinsma

Trauma’s bij energetisch hulp

12.21.2013 · Posted in Healing

trauma

Pas bij een collega nog een probleem geval besproken en waar meer collega’s ook wel mee te maken hebben. Als iemand iets meemaakt in zijn leven, met negatieve energie, entiteiten, zwarte magie, misbruik, ontvoering door aliens, bezetenheid en dit jaar in en uit meemaakt, dan kunnen deze probleem ook hun eigen mentale schade aanrichten. Wij kunnen vaak de negativiteit wel verhelpen maar daar komt nog een stuk therapeutische begeleiding bij want de impact op de cliënt zelf kan zelfs nog groter zijn. Nadat men gezuiverd is, is de bron verholpen maar kan de impact nog zo groot zijn, dat men nog steeds dingen ervaart of men is er helemaal niet van overtuigd dat het weg is. De traumatisch impact kan zo groot zijn dat men obsessief gedrag vertoont, een vorm van indoctrinatie en in zijn eigen waarheid gelooft. Als therapeut kom je daar niet meer tussen. Dat is heftig en we komen wel eens cliënten tegen die we best willen helpen maar zelf ook nog een groot stuk moeten doen.
Heel belangrijk is dat een cliënt moet beseffen dat we een deel kunnen doen maar ook een deel is die ze zelf moeten doen. Het is heel makkelijk om je probleem bij de therapeut of healer te laten en hopen dat na een behandeling alles voorbij is. Het kan maar het hoeft niet. Vooral als je al heel lang met een probleem loopt, dan wordt je zelf geheel ongemerkt het probleem zelf. Mensen gaan veranderen en hebben niet door dat probleem alleen maar groter wordt, men wordt deel van het probleem. Het probleem is dan niet meer het probleem zoals zij het zien, maar het probleem omvat veel meer en meerdere lagen wat opgelost dient te worden.
Dan als je geholpen wordt, dan moet je ook nog gaan veranderen en dat is het moeilijkste. Mensen kunnen veranderen maar het vergt tijd, geduld en durf. De behandeling of healing kan vaak slechts het begin zijn van een verandering maar de rest moet je zelf doen, of onder begeleiding en soms moet je daar echt hard voor werken en ook durven te veranderen, overtuigingen los te laten en vooruit durven kijken. Er zijn genoeg mensen die dat niet willen doen en alsmaar zoekende zijn naar degene die hun eraf kan helpen. Ze rennen naar de ene therapeut naar de andere healer, met elke keer tijdelijke verlichting. Veel healers kunnen wat maar lang niet alles. En dit met alle respect daar degenen die willen helpen. Sommige cliënten zijn echte probleemgevallen en daar moet je van goede huize komen om ze op weg te kunnen helpen. Het is belangrijk dat ze er van doordrongen zijn dat het ook bij hun ligt en daar hebben veel mensen best moeite mee. Het ligt niet aan hun maar vaak aan anderen of omstandigheden, want zij zijn het slachtoffer. Een deel heeft het medische circuit al doorlopen en komen dan tenslotte in het alternatief circuit terecht. Wij kunnen best wel wonderen verrichten, maar helaas zijn wij ook maar mensen.

Leave a Reply