Healing & Zuivering de spirituele blog van Alex Bruinsma

Prognose 2014

12.17.2013 · Posted in Spiritueel

2013-2014

Ik heb op eerste kerstdag met een aantal lichtwezens gecommuniceerd en gevraagd wat zij over het komende jaar 2014 kunnen vertellen. Ik heb een aantal onderwerpen uitgekozen en heb vervolgens eerst met God, mijn gidsen en de meesters van de Witte Broederschap gesproken en hieronder vind je het resultaat. Wat voor mij niet belang was, is om te weten wat er precies in 2014 gaat gebeuren. Ik heb niet gekozen voor wereldnieuws maar meer voor algemene voorspellingen. Dit is het eerste deel, er volgt nog meer.

 

Earth

De aarde – God

De aarde is een van mijn mooiste schepsels die ik heb mogen creëeren maar het is jammer dat veel mensen dat niet zien. Ooit was jullie planeet een van de mooiste om naar te kijken. Deze planeet heeft veel moeten ondergaan. In deze tijd zal ze zich weer doen gelden. De aarde is ook bezig om zich te transformeren. Er zijn veranderingen gaande in energie. Dat heeft invloed op jullie en dat zullen jullie merken. Voor 2014 zullen de veranderingen langzaam plaatsvinden. Dat zullen jullie ook merken want er zal een sterke verbondenheid ontstaan met de aarde. Er zal een bewustzijn ontstaan dat jullie gaan beseffen wat jullie de aarde aandoen en jullie zullen de gevolgen inzien. De aarde heeft veel van jullie moeten verdragen en heeft deze last tot zich genomen. Maar het is een krachtige planeet die veel kan hebben en ze heeft haar echte kracht nog lang niet laten zien.
Ze is bewust van haar proces in dit hele gebeuren en zal ook haar tijd daarvoor uitzitten totdat haar taak erop zit. Jullie zullen nog nader tot elkaar groeien en dat is ook de bedoeling van al dit gebeuren. De mensheid gaat beseffen dat de aarde uniek is in haar soort en de liefde wederzijds zal de komende tijd gaan groeien. Er zullen in 2014 nog genoeg dingen gebeuren ten nadele voor de aarde maar pin je daar niet op vast, het zal gebeuren, maar hebben niet zo’n grote invloed op het geheel wat nog komen gaat.

De aarde – Gidsen

We zien veranderingen in milieu besef. De mensheid ziet vooral het probleem van afval en plastic en is daar druk mee bezig om het proberen op te lossen. Men geeft om de dieren en ook dierenleed komt steeds meer in het openbaar. Er wordt veel werk verricht om de natuur te redden maar er zijn ook economische belangen. Daar is strijd. Jullie beseffen steeds meer dat jullie datgene kwijt gaan raken wat niet meer terugkomt. Er is een kentering gaande dat economische belangen niet meer voor alles gaat. Er zijn problemen met verontreinigingen en jullie voelen dat het ook gevaar oplevert voor de samenleving en jullie bestaan. Jullie worden daar nu steeds meer mee geconfronteerd want het raakt jullie steeds meer. De problemen komen dichterbij en jullie kunnen het niet meer negeren.  Jullie gaan voor jullie eigen plekje op aarde.

De aarde – Meesters van de Witte Broederschap

De aarde is bezig met een herstellingsproces van al het gebeuren wat het mee heeft gemaakt. Het zal zijn volle kracht weer terugkrijgen en dat heeft positief invloed op de mensheid. Het zal een belangrijke basis worden van ons bestaan. De rol van de aarde en de mensheid is nog lang niet uitgespeeld in de kosmos en zal in de komende tijd alleen maar meer worden. Jullie staan in het begin van een belangrijke verschuiving naar een hoger niveau van bewustzijn. Het proces van veranderingen zijn in 2014 gaande. Oud zeer moet losgelaten worden, pijnen moeten geheald worden en dan kunnen jullie verder. Er komt meer licht naar de aarde toe want jullie kunnen het niet alleen af. En dan zal datgene gaan gebeuren want moet gebeuren.

 

klimaat1

Het klimaat – God

Het weer zal heel wisselend zijn. Er is een tendens om het te kunnen controleren en beheersen, maar soms beseffen jullie niet de grilligheid van de natuur. Het weer zal zijn eigen weg volgen.
Er komt een periode van mooi rustig weer. De natuur bloeit op. Er komt strenger weer (winter ?).

Het klimaat – Gidsen

Het weer komt zoals het komt. Jullie zullen dat ook zo moeten accepteren. Er komt een mooie zomer met rustig weer, maar er zijn momenten met heel omstuimig weer. Extreem weer is er ook met water problemen.

Het klimaat – Meesters van de Witte Broederschap

We zien herstel van het klimaat ondanks al jullie pogingen om het onder controle te houden of te willen beinvloeden. Het heeft zijn eigen kracht en laat zich niet temmen. Het wordt door jullie onderschat.

 

politics1

De politiek – God

De politiek zit direct op de bevolking. Het is een proces waar jullie door heen moeten. De wil om te sturen is overal aanwezig. Daar wringt de schoen een beetje. De mens wil zich niet laten controleren. Jullie voelen dat en willen dat niet. Er is verzet. Er worden vergaande maatregelen genomen om het in stand te houden. Niettemin beseffen jullie nog niet dat dit niet de juiste methode is. Willen jullie als mens groeien dan is vooral respect en elkaar de vrijheid gunnen de juiste manier om verder te komen. De politiek ziet dat schijnbaar als een dreiging want men denkt dat men macht zal verliezen. Er is geen vertrouwen in iets wat niet grijpbaar is.
Het politiek klimaat zal in 2014 halsstarrig blijven, in stand gehouden door oude gewoontes en gebrek aan wil om te veranderen. Maar ook zij zullen gaan veranderen maar nog niet 2014.

De politiek – Gidsen

De politiek raakt zijn grip kwijt over zijn bevolking. Men kijkt vooruit maar het is niet de visie van de bevolking. Men weet niet wat de toekomst brengt en daarom probeert men van alles maar zonder visie en zonder daar over na te denken. Het is korte termijn planning en hierdoor vult men het ene gat met het ander. Dat geeft onrust bij de mensen want men wordt van het ene kluitje naar het ander kluitje gestuurd. Het vertrouwen in de politiek is laag. Er komt een tijd van berusting aan dat ook de politiek zal beseffen dat sommige dingen niet te beheersen zijn. De bevolking is moedeloos maar weet zelf ook niet hoe verder.

De politiek – Meesters van de Witte Broederschap

De bevolking luistert niet naar de politiek, er is onbegrip en een kloof tussen wat het volk wil en hoe men wil regeren. De politiek kan niet aan de wensen van het volk voldoen en hierdoor is geen vertrouwen. Wie bestuurt wie ? Duidelijk regie ontbreekt. Het is voor veel mensen niet meer te begrijpen en te volgen. De mensen hebben geen vertrouwen in de regering maar men heeft geen alternatief en hierdoor laten jullie het gebeuren. De regering maakt zich niet populair door zijn maatregelingen en het draait alleen om geld.

maatschappij1

De maatschappij – God

Onrust, onzekerheid, zorgen, wil om te veranderen, men is zoekende, de mensheid weet nog niet echt wat ie wil. Veel mensen voelen zich een eenling. Er is behoefte aan verbondendheid, men wil ergens bij horen. Ik zie frustaties, depressies. want er zijn zoveel richtingen waar men kan zoeken maar men weet niet de juiste. Er zijn wel mensen die het licht zien en positief zijn, maar het grotendeel zit helaas nog een fase van zwaar zijn, moeite hebben met van alles. Men heeft het moeilijk op dit moment. Er komt ruimte maar het zal tijd kosten.

De maatschappij – Gidsen

De mensen eisen veranderingen. Men pikt bepaalde dingen meer. Er zijn geluiden te horen van opstand maar die ebben langzaam weer weg. Velen laten hun schouders weer zakken. Het gevoel is er dat je gevangen zit. Je kan geen kant op. De maatschappij kent vele gezichten en op elk vlak zijn veranderingen te bespeuren. 2014 kent zijn rustige momenten, maar ook heftige. We zien botsingen tussen groepen mensen, er is veel discussie gaande hoe verder. Het zijn uitingen van onmacht. Er komt een groep mensen die zich van alles willen losmaken en meer naar het positieve willen leven. Het belang van geld wordt minder.

De maatschappij – Meesters van de Witte Broederschap

Fatsoen en normen vervagen. We zien de criminaliteit toenemen en ook de geweldadigheid. Het gaat bijna nergens meer om. Hierdoor onbegrip bij de mensen en men roept om maatregelen. We zien ook de avondklok of strenge controle op straat. Een tekort aan cellen. Meer daklozen en bedelaars op straat die aan hun lot worden overgelaten. Verharding van de maatschappij. We zien mensen met elkaar discusseren over de problemen, men wil oplossingen. Mensen laten hun ongenoegen blijken en er zijn acties op komst. Er komen meer verborgen maatschappelijke problemen naar boven die nu aandacht krijgen.

 

economie1

De economie – God

De economie heeft het moeilijk. Er zijn aanstalten voor veranderingen maar het blijft in een slop zitten. Er zijn grenzen bereikt en deze moeten jullie ook erkennen. Jullie moeten leren met grenzen te werken en leren dat er ook veranderingen kunnen gebeuren binnen deze grenzen. Jullie kijken alleen maar vooruit en vergeten wat daar nog achter zit, want eigenlijk hebben het nog niet zo slecht alleen beseffen jullie het nog niet.
Het overgrote deel van jullie consumptie staat boven alle proporties en er is ook een tijd aangebroken dat jullie moeten leren om met minder te leren doen. Er is veel en genoeg mogelijkheden om verder te komen maar wees ook tevreden met wat je hebt. Voor 2014 komt ook een tijd van bezinning, jullie gaan anders tegen het leven aankijken, proberen te genieten met minder, want jullie hebben geen andere keuze. Er blijft werkeloosheid, daar kan je niet omheen en zie daar nog geen veranderingen in gebeuren.

De economie – Gidsen

Het is de tijd van veranderingen. Huidige economische modellen stranden allemaal, want je kan het ene niet voeden als de ander niets heeft. Bronnen zijn uitgeput om nieuwe dingen op te zetten. De economie zit in een slop en de enige manier om daar uit te komen is met zijn allen een stap terug doen want zo ontstaat ruimte om de problemen aan te pakken. Dat besef en wil is echter niet aanwezig en hierdoor wordt het moeilijk voor iedereen en loopt de zaak steeds vast. Jullie manier van werken betekent voor de ander brood en voor de ander zijn dood. Jullie moeten leren samen te werken. Het economisch proces waar jullie in zitten zal in 2014 nog voortduren en daar zien we nog weinig veranderingen in.

De economie – Meesters van de Witte Broederschap

Weinig grote veranderingen in de economie. De zaak zit vast door geldgebrek. Het lijkt erop dat de gehele economie vastgelopen is en geen kant op kan gaan ondanks jullie inspanningen. Het wordt tijd dat jullie er nu goed naar gaan kijken hoe dit opgelost gaat worden. Hier is meer voor nodig dan alleen maar wat maatregelen nemen. Het is zo vast geworteld in jullie samenleving dat het geen kant meer op kan.

 

spiritualiteit

Spiritualiteit – God

De mens is sterk groeiende. Spiritualiteit is de sleutelwoord waar het om draait. Het leert de mens om meer bij zichzelf te zijn en is ook zijn ondersteuning om grip te krijgen in zijn bestaan. Jullie zullen steeds meer open gaan staan voor andere dimensies. Beseffen dat jullie niet alleen zijn. Er komen nieuwe inzichten, vreugde, positiviteit en hierdoor veranderingen. Oude gewoontes worden losgelaten, men staat open voor nieuwe ontwikkelingen. De wil om te veranderen is sterk aanwezig. Meer mensen worden bewuster. Het begin is er en zal langzaam maar zeker vooruit komen. Jullie hebben nog een lange weg te gaan, maar aan het einde is er voor iedereen licht.

Spiritualiteit – Gidsen

Spiritualiteit komt steeds meer voor en in alle lagen van de bevolking. Mensen ontwaken en gaan anders tegen het leven aan kijken. Men vraagt zich af waarom het leven zo is en zoekt antwoorden. Het geeft verlichting in het leven waar jullie in zitten. Jullie zijn zoekende maar jullie vergeten te zoeken in jezelf. Kom dichterbij jezelf en luister meer. In 2014 is er meer behoefte aan rust en ontspanning. Veel van ons leven is ongrijpbaar geworden en voelen dat we steeds meer geleefd worden. We willen ons leven weer terug.  Het is een proces waar iedereen door heen gaat en ieder volgt zijn eigen weg. Ons advies : maak van 2014 jouw jaar.

Spiritualiteit – Meesters van de Witte Broederschap

In 2014 gaan meer mensen spiritueel ontwaken. Meer mensen gaan het licht zien of worden bewuster. Er zitten veel obstakels die overwonnen dienen te worden. De weg naar toe is lang maar het pad is al gelegd. Meer verlichte mensen zullen elkaar vinden.

 

cosmos1

De kosmos – God

De kosmos is groot en de aarde is daar een belangrijk lichtpuntje van. Het is een groot proces van veranderingen, invloeden en met de stroom mee gaan. Vanuit de kosmos wordt naar de aarde gekeken in zijn unieke proces in het geheel. Ondanks dat jullie daar niet bewust van zijn, is de aarde verbonden met alle andere delen van de kosmos. Het is een komen en gaan en de aarde is een tussenstation. Er zijn veranderingen gebeurt en 2014 is een periode waar deze veranderingen blijven doorwerken. Kosmisch gezien is het rustig.

De kosmos – Gidsen

De kosmos is het geheel waar jullie aanwezig zijn en sommigen zoeken daar hun heil, maar blijf vooral op aarde. Daar is jullie leven. De kosmos zal er altijd zijn. Kosmisch gezien is 2014 een rustig jaar, het lijkt een overgangsjaar te zijn.

De kosmos – Meesters van de Witte Broederschap

Vanuit de kosmos komt meer hulp jullie kant op om verder te groeien. We zien dat wij nog tekort schieten om jullie daar voldoende in te begeleiden en willen daar verandering in brengen. Het heeft zo zijn redenen maar besef dat hierdoor niets aan jullie leven is veranderd. Het komt zoals het gaat. Wij doen alles om jullie daar mee te helpen. Onze deelname vanuit de kosmos is onvoorwaardelijk en aan jullie verplicht. Dus houd moed.

 

wetenschap1

Wetenschap – God

Wetenschappelijk gezien is de mens altijd bezig met het zoeken naar. Er zijn grenzen waar jullie overheen willen. Zolang niet alles verklaart is blijven jullie zoeken. Het is de uitdaging. In 2014 zullen belangrijke ontdekkingen gedaan worden, maar ook zaken die niet verklaard kunnen worden. De wetenschap zal daarin ook beseffen dat niet alles wetenschappelijk onderbouwd kunnen worden. Er is ook geldgebrek waardoor onderzoeken blijven liggen. Er is een nieuwe generatie van hele slimme mensen op komst.

Wetenschap – Gidsen

Opzienbarende ontdekkingen maar ook twijfels, omdat we gaan beseffen dat sommige dingen ongrijpbaar worden voor ons. Het wetenschappelijk onderbouwen kent zijn grenzen.

Wetenschap – Meesters van de Witte Broederschap

2014 wordt een jaar van ontdekkingen zowel op groot als klein niveau. Het is een jaar waarin jullie open staan om nieuwe dingen te willen zien. Het geeft nieuwe inzichten. Men stuit op iets nieuws.

 

internet1

Internet – God

Het heeft zijn positieve en negatieve kanten. Het groeit buiten zijn proporties. Het brengt de mensen bij elkaar en dat wordt vanaf bovenaf als bedreigend gezien omdat men daar geen controle over heeft. Men heeft er geen grip over. Bepaalde zaken komen in de openbaar. Voor 2014 zie ik meer restricties, beperkingen, meer controle. Men probeert het in te dammen maar toch blijft men achter de feiten aanlopen. Er is een kloof van onbegrip. Voor velen zal dit echter een ver van mijn bed gedoe zijn en men maakt daar geen zorgen over.

Internet – Gidsen

Het blijft belangrijk voor jullie en is ook in 2014 niet meer weg te denken. We zien ook dat jullie daar steeds meer achter schuilen. Niemand is meer persoonlijk met de ander in contact. Steeds meer zoekt men profielen of heeft men contact via internet. Emoties en gevoel worden beperkt en dat heeft zijn invloed op deze mensen. Mensen hebben hierdoor moeite om hun gevoelens te tonen. Internet kent hypes waardoor jullie mee willen doen, het is een massa-produkt, maar probeer jezelf te blijven.

Internet – Meesters van de Witte Broederschap

Het is een machtsmiddel geworden. Wie het internet bestuurt, bestuurt de mensheid. Er is een machtstrijd gaande op de achtergrond over internet. De belangen zijn groot. Controle is hier ook het toverwoord. Het internet is in 2014 nog steeds bezig aan het groeien.

 

overige1

Overige – God

Ik zie lichtpuntjes bij mensen. Het begin is er voor een mooie toekomst. De mensheid worstelt met zijn verleden en er zijn er steeds meer die zich daarvan afscheiden en zich zonder bagage de toekomst in willen gaan. Jullie willen vrij zijn, zich losmaken van de massa, gelukkig zijn. Maar een overgroot deel zit vast in die grote hoop en laten zich leiden. Een ander deel zoekt een leider die hun gaan leiden en men heeft niet de intentie om vanuit zichzelf te gaan werken. Veel mensen zijn wachtende op datgene wat misschien niet gaat komen.  2014 zal een periode zijn waarin veranderingen mogelijk zijn maar het is aan jullie om dat te doen. De kansen liggen er. Het kan zijn dat jullie bepaalde dingen niet meer gaan pikken en dan wel in actie komen. Het is nu de vraag : tot hoever laten jullie het gaan gebeuren. De mensheid heeft zijn lot in eigen handen.

Overige – Gidsen

2014 wordt een jaar van bezinning. Het is een jaar waar jullie gaan overdenken wat jullie willen en kunnen doen. De omstandigheden waarmee jullie te maken mee hebben drijven jullie daar naar toe. Belangrijk is daarom om ook verder te gaan kijken. Het is jaar van keuzes maken. Het is een jaar dat we problemen onder ogen willen zien en op willen lossen. Het zijn allemaal tekenen dat jullie naar een beter leven willen gaan. Er worden beslissingen genomen die invloed hebben op de komende jaren.

Overige – Meesters van de Witte Broederschap

Mensen gaan meer open staan voor andere ontspannende zaken. Het hoeft allemaal niet meer zo, want men is tevreden met wat men heeft. Mensen gaan steeds meer met hun zelf aan de gang.  Het bewustzijn neemt toe en de mens is meer bezig over andere zaken aan het overdenken. Hoe kan ik mezelf nuttig maken voor anderen is een gedachte wat steeds meer op komt. De mens wil meer echte voldoening hebben in datgene wat hij/zij doet. Men zoekt doelen in zijn leven.

 

One Response to “Prognose 2014”

  1. grotendeels beschrijft het de lijn der verwachting heel goed, alleen kan ik het met een bovenstaande uitspraak van de witte broederschap niet eens zijn, er is een gebrek aan geld word er gezegd, maar dit is niet juist, er is meer dan genoeg geld, materie, voedsel en alles wat nodig is, alleen is het niet juist verdeeld, en door het zo te stellen dat er een gebrek is, blijft het handelen vanuit angst voor te korten. Ik dank je voor je prognose Alex, en wens je een heel goed en liefdevol 2014 toe, groetjes Francis

Leave a Reply